เอนไซม์ควอลิเทส : Qualites Enzyme

เอนไซม์ควอลิเทส

เอนไซม์เป็นโมเลกุลโปรตีนที่มีความซับซ้อน มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีในทุกเซลล์ทั่วทั้งร่างกาย ในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์เก่านั้น หากขาดเอนไซม์แล้วก็จะไม่มีปฏิกิริยาชีวเคมีใดๆ เกิดขึ้นภายในเซลล์ทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมอายุแล้วได้ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า หากไม่มีเอนไซม์แล้วเราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้

ร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการจัดการที่ซับซ้อนที่สุดโรงงานหนึ่ง ในขณะที่สารชีวเคมีหลากหลายชนิดกำลังดำเนินกิจกรรมไปตามกลไกต่าง ๆ ของร่างกายนั้น ทุกระบบจำเป็นจะต้องพึ่งพาเอนไซม์ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีเหล่านั้นขึ้น รวมทั้งช่วยให้ปฏิกิริยาสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

หลังจากที่ปฏิกิริยาชีวเคมีสิ้นสุดลงเอนไซม์บางส่วนจะเสื่อมสภาพ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ร่างกายจะดำเนินการสังเคราะห์เอนไซม์ชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยที่อาศัยวัตถุดิบจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เราจึงต้องรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อรักษาสมดุลของปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายไว้ มิฉะนั้นจะทำให้กระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เดิมต้องมีอันหยุดชะงัก ส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานบกพร่องและเริ่มปรากฏเป็นสัญญาณอันตรายของชีวิต

Promotion : โปรโมชั่น

ราคาเพียง 2400 บาท
ราคาเพียง 2350 บาท
ราคา 1300 บาท
ราคา 3200 บาท
ราคา 5800 บาท
ราคา 6700 บาท

Qualites Enzyme

Qualites Enzyme

ติดต่อสอบถาม

  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น/สั่งซื้อ
  • Line : @qualites_enzyme
  • Facebook : QualitesEnzyme
  • Tel : 02-542-0975-6