En   |   Th

เอนไซม์ควอลิเทสกับชีวิตเรา

ประโยชน์ของเอนไซม์

เอนไซม์จากธรรมชาติคือแหล่งสุขภาพของการดำรงชีวิต

โรคของคนเรานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ในร่างกายบางส่วนได้สูญเสียกำลังหรือสูญเสียสมดุลยภาพไป ในปัจจุบันนี้โรคจำนวน 115 ประเภทมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับปัญหาของเอนไซม์ ดังนั้นการรักษาโรคที่ดีที่สุด คือการรักษาระดับเอนไซม์ที่กักเก็บในร่างกายให้คงอยู่และการเสริมเพิ่มให้พอเพียงกับความต้องการ ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ก็เนื่องจากเอนไซม์ ดังนั้นเราจึงควรรักษาแหล่งสุขภาพของชีวิตเรา ซึ่งก็คือเอนไซม์นั่นเอง

การรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี คือ ต้องรักษาความสมดุลของสารอาหารการออกกำลังกาย และเสริมด้วยเอนไซม์อยู่เสมอถ้าได้รับสารอาหารอย่างมากมายแต่ได้รับเอนไซม์ไม่เพียงพอก็ไม่สามารถขจัดสารอาหารที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมากในร่างกายนั้นทำให้กลายเป็นภาระอันหนักหน่วงของระบบการย่อยอาหารและการเผาผลาญพลังงานต่อไป และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตามมามีคนจำนวนมากที่รู้จักการเสริมอาหาร แต่ไม่รู้ว่าควรเสริมเอนไซม์ด้วยทำให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

[ ย้อนกลับหัวข้อหลัก ]

Qualites Enzyme

Qualites Enzyme

ติดต่อสอบถาม

  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น/สั่งซื้อ
  • Line : @qualites_enzyme
  • Facebook : QualitesEnzyme
  • Tel : 02-542-0975-6