ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

“ ถ้าคุณผลิตเอนไซม์ คุณจะช่วยชีวิตคนได้อีกเป็นจำนวนมาก” เป็นคำกล่าวของท่าน ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน(อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่กล่าวกับคณะผู้ก่อตั้ง บริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัด ซึ่งมีความสนใจและได้ทำวิจัยเรื่องเอนไซม์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนั้น เป็นแรงบันดาลใจเริ่มต้นให้กับคณะผู้ก่อตั้งของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามสโลแกน “ควอลิเทส สุดยอดเอนไซม์ (Beyond Enzyme) ที่เหนือกว่าเอนไซม์ คุณภาพระดับโลก สูตร ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)”

เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100 % จากแหล่งผลิตที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก คือ ประเทศไทย ผ่านกระบวน การผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP, FDA, ฮาลาล ผนวกกับองค์ความรู้ของ ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน และความชำนาญของนักวิทยาศาสตร์ – นักวิจัยชาวสวีเดนและชาวไทย ที่มีมายาวนานกว่า 25 ปี

เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ควอลิเทส” อันทรงคุณค่า สุดยอดเอนไซม์...ที่เหนือกว่าเอนไซม์ คุณภาพระดับโลก สูตร ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

Vision : วิสัยทัศน์

เราจะคิดค้นและพัฒนาสูตร เน้นหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ใช้แล้วเห็นผลได้จริง โดยใช้องค์ความรู้ด้านโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้และตลาด เพื่อให้แบรนด์ของเรามีศักยภาพ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

Certificate

คณะผู้บริหาร และบุคลากร

คุณนพโรจน์ สิทธิรัตนาพงศ์
ประธานบริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน
Prof.SomsakVarakamin, M.D., Dr.PH.
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์
บริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัด
ประธานที่ปรึกษาทางการแพทย์
วิลล่า เมดิก้า(ประเทศไทย)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Dr.PH.) Tulane University สหรัฐอเมริกา
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.PH.) Tulane University สหรัฐอเมริกา
 • แพทย์ศาสตรบัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นิติศาสตร์ 02 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา : วชิราวุธวิทยาลัย, อำนวยศิลป์, เตรียมอุดมฯ, วัฒนศิลป์ฯ

ประวัติการทำงาน :

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อธิบดีกรมอนามัย
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.อำนวย วีรวรรณ)
 • กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร

เกียรติคุณ :

 • สอบได้ที่ 1 ของประเทศไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 สายวิทยาศาสตร์
 • นักเรียนเก่าที่มีผลงานดีเด่น (Outstanding Alumnus) ของมหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐอเมริกา
 • นักวิจัยดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ
 • ปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)
 • รางวัลสังข์เงินนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น
 • รางวัลสังข์เงินนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น
 • ได้รับการจารึกชื่อในหอเกียรติยศ (Hall of Fame) กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานทางวิชาการ :

 • A Brief Look at Thailand’s National Family Planning Program
 • Health Problems in Thailand
 • The Concept and Scope of family Health
 • Interaction between Family Planning and Health
 • The postpartum Approach of family planning
 • Follow – up Study of Vasectomy Case Performed by Physicians and Paramedic
 • Model of Integrated Family Health and Family Planning Services for Rural Areas
 • Pilot Study on the Training of Paramedics for mail Sterilization
 • Abortion study: Attitude of Medical Student and Physician Toward Abortion
 • A Pilot Project to prevent Uncompleted Abortion Through Contraception Services
 • A Report of the seminar on Recent Research on family Planning in Thailand
 • Postpartum Tubal Ligation by Nurse-Midwives in Thailand : A file Trial Thailand
 • Perception and Acceptability of Norplant Implants in ThailandBook : Water for Life (in Thai)
 • Book : Enzyme : The Key of Life (in Thai)
 • Book : Food of The future (in Thai)
 • Book : The Magic Magnesium (in Thai)
 • Book : Beauty Secret ; The untold story (in Thai)
 • Book : Omega-3 Amazing Fish oil (in Thai)
 • Book : King of Herbs (in Thai)
 • Book : Stem Cell ; Hope for the Hopeless (in Thai)
 • Book : Beta Glucan ; The World’s Most Powerful Immune Booster Known to Man (in Thai)
 • Book : Pomegranate (in Thai)
 • Book : Jiaogulan (in Thai)

Promotion : โปรโมชั่น

ราคาเพียง 2350 บาท
ราคา 1300 บาท
ราคา 3200 บาท
ราคา 1300 บาท
ราคา 3200 บาท
ราคา 5800 บาท
ราคา 6700 บาท

Qualites Enzyme

Qualites Enzyme

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • โปรโมชั่น/สั่งซื้อ
 • Line : @qualites_enzyme
 • Facebook : QualitesEnzyme
 • Tel : 02-542-0975-6